Outsourcing

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev".

Pojem outsourcing najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT-ousourcingovými zmluvami od General Motors a Eastman Kodak. Outsourcing sa rozšíril z oblasti IT do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu, cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje. Dnes sa vyskytuje takmer vo všetkých sektoroch. 

Preto aj naša spoločnosť poskytuje tieto služby. Ak by ste mali záujem o konzultáciu alebo o predloženie ponuky, môžete sa na nás obrátiť a my sa Vám s určitosťou ozveme.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie